Buradasınız :
Türkçe
English
Salı, 20.03.2018
29.02.16 | 15:13 zaman: 2 Yıl

2016–2017 Eğitim Öğretim Yılı Farabi Programı Güz/Güz+Bahar Dönemi Başvuruları Başladı

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı “Farabi Öğrenci Değişim Programı” kapsamında, Güz/Güz+Bahar döneminde bir başka Üniversitede eğitim öğretim görmek isteyen öğrenciler için müracaat tarihleri 01 Mart 2016 – 15 Mart 2016’dır.

Üniversitemizin Farabi Programı kapsamında Protokol imzaladığı üniversitelerin listesi ve kontenjanları aşağıda sunulmuştur.

Öğrenciler için:

1-       2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Güz/Güz+Bahar döneminde farabi değişim programından yararlanmak isteyen öğrencilerin son müracaat tarihine kadar aşağıda yer alan belgeleri bilgisayar ortamında doldurup çıktı alarak Farabi Ofisine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

    · Aday öğrenci başvuru formu ( 2 adet)

    · Transkript (2 adet)

    · Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( 2 adet)

2-      Güz/Güz+Bahar dönemi başvuruları bir veya iki dönemi kapsamaktadır. Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.  (2016-2017 Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde 2 sınıfa geçen öğrenciler başvurabilir.)

3-      Başvurular üniversitemiz ile karşılıklı olarak Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamış ve protokol metni kurumumuzun farabi.giresun.edu.tr web adresinde yayınlanmış üniversitelerin programları için yapılabilecektir.

4-      Değişime katılmak için başvuracak öğrenciler, imzalanmış olan protokollerdeki kontenjanları göz önünde bulundurarak bir asıl bir yedek program şeklinde tercihlerini yazılı olarak Giresun Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğüne yapmalıdırlar.  

5-      Bu programdan yaralanmak isteyen önlisans/lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalaması en az 2.00, lisansüstü öğrencilerin ise 2.50 olmalıdır.

6-      Değerlendirmede başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her program kendi içinde not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.  

7-      Farabi Değişim Programından burslu olarak yararlanmaya hak kazanan öğrencilere, 2016-2017 eğitim öğretim döneminden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süre ile aylık 400,00 TL burs ödenmesi YÖK Yürütme Kurulu'nun 10.02.2016 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

8-      Bu programdan yararlanan öğrenci, gittiği üniversitede, en az kendi birimindeki kadar kredi karşılığı ders almak zorundadır. Daha fazla ders alabilir.

9-      Öğrenci kendi döneminin derslerini alabileceği gibi, alttan ve üstten de ders alabilir.

10-  Farabi programından yararlanacak öğrencilerin barınma ihtiyaçlarından gönderen ve kabul eden üniversite sorumlu değildir.

11-  Disiplin suçu işlememiş ve not ortalaması yüksek öğrenciler tercih edilir.

12-  Yükseköğretim kurumlarında öğrenci olarak kayıtlı olup herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel teşebbüs kapsamında istihdam edilenlere Farabi Değişim Programı kapsamında değişim gerçekleştirmeleri halinde söz konusu program kapsamında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

13-  Kontenjanlarımıza YÖK’ten izin alınması ve Anlaşma Yapılan Üniversitelerin kabul etmesi halinde değişim programı uygulanabilecektir. Mevzuat ve muhasebe dahil, tüm Farabi değişim programı bilgi ve belgelerine farabi.giresun.edu.trile verilen Üniversitemiz Farabi web sayfasından ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için:

İletişim: Farabi Kurum Koordinatörlüğü Ofisi

Adres: Merkez Rektörlük binası (Diş Hastanesi Karşısı) Farabi Ofisine şahsen yapılacaktır

Tel: 0 454 310 1590

Farabi Kapsamında Protokol İmzalanan Üniversiteler Listesi

(Üniversitelerin Kontenjanlarına başvurmak istenilen Üniversitelerin Farabi sayfalarından ulaşılabilmektedir.)