Buradasınız :
Türkçe
English
Salı, 20.03.2018
26.02.18 | 13:10 zaman: 22 Gün

(YENİ) 2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı FARABİ Programı Güz/Güz+Bahar Dönemi Başvuruları Başladı

 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı “Farabi Öğrenci Değişim Programı” kapsamında, Güz/Güz+Bahar döneminde bir başka Üniversitede eğitim öğretim görmek isteyen öğrenciler için müracaat tarihleri   01 Mart 2018 – 15 Mart 2018’dir.

===>Lütfen ilanı dikkatlice ve sonuna kadar okuyunuz<===

Öğrenciler için:

1-) 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Güz/Güz+Bahar döneminde Farabi Değişim Programından yararlanmak isteyen öğrencilerin son müracaat tarihine kadar aşağıda yer alan belgeleri hazırlayıp (Aday Öğrenci Başvuru Formunun BİLGİSAYAR ORTAMINDA doldurulması gerekmektedir) çıktı alarak Farabi Ofisine ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ

İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi vb. her yıl bölüm/kontenjanlarını kendileri belirlemektedirler (web sayfalarından bknz.)

İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesine vb başvuru yapacak öğrenciler = Bu Üniversitelerin web Farabi sayfasındaki başvuru çıktılarını doldurarak evraklarını Giresun Farabi Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

AÇIKLAMA

1

Aday Öğrenci Başvuru Formu Tıklayınız (2 adet)  
Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.
Fotoğraflı ve imzalı. Aksi takdirde Belgeler kabul edilmeyecektir.

2

TRANSKRİPT (2 adet)

Öğrenci İşlerinden alınmış ve Onaylı

3

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( 2 adet)

 

Sadece 1 üniversite tercih hakkı vardır.

- -----Farabi Kapsamında Protokol İmzalanan Üniversiteler Listesine ulaşmak için Tıklayın-----

 

 2-) Güz/Güz+Bahar dönemi başvuruları bir veya iki dönemi kapsamaktadır. Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.  

(Birinci sınıf öğrencileri başvuru yapabilir.)

3-) Başvurular üniversitemiz ile karşılıklı olarak Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamış ve protokol metni kurumumuzun farabi.giresun.edu.tr web adresinde yayınlanmış üniversitelerin programları için yapılabilecektir.

4-) Değişime katılmak için başvuracak öğrenciler, imzalanmış olan protokollerdeki kontenjanları göz önünde bulundurarak tercihlerini yazılı olarak Giresun Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğüne yapmalıdırlar.  

5-) Bu programdan yaralanmak isteyen;

Önlisans/lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalaması en az 2.00 (4.00)

Lisansüstü öğrencilerin ise 2.50 (4.00) olmalıdır.

6-) Değerlendirmede başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her program kendi içinde not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.  

7-) Farabi Değişim Programından burslu olarak yararlanmaya hak kazanan öğrencilere;

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)Yürütme Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli toplantısında alınan kararlar uyarınca;

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen üniversitelere, söz konusu üniversiteler dışından gitmek isteyen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının en fazla 8 ay süre ile olmak üzere 700 TL,

ÜNİVERSİTE LİSTESİ

1

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI

2

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

ARDAHAN

3

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

BATMAN

4

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

BAYBURT

5

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

BİNGÖL

6

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS

7

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN

8

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE

9

HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ

HAKKÂRİ

10

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

IĞDIR

11

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN

12

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ

13

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

MUŞ

14

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SİİRT

15

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

ŞIRNAK

 b) Diğer üniversitelerde değişime katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 500.-TL olarak belirlenmesi,

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmeleri uygun bulunmuştur.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programı Takvimi:

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

1-15 Mart 2018

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

4 Nisan 2018

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

25 Nisan 2018

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

9 Mayıs 2018

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

16 Mayıs 2018

 8-) Bu programdan yararlanan öğrenci, gittiği üniversitede, en az kendi birimindeki kadar kredi karşılığı ders almak zorundadır. Daha fazla ders alabilir.

9-) Öğrenci kendi döneminin derslerini alabileceği gibi, alttan ve üstten de ders alabilir.

10-) Farabi Değişim Programından yararlanacak öğrencilerin barınma ihtiyaçlarından gönderen ve kabul eden üniversite sorumlu değildir.

11-) Disiplin suçu işlememiş ve not ortalaması yüksek öğrenciler tercih edilir.

12-)Yükseköğretim kurumlarında öğrenci olarak kayıtlı olup herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel teşebbüs kapsamında istihdam edilenlere (Sigortalı çalışanlara) Farabi Değişim Programı kapsamında değişim gerçekleştirmeleri halinde söz konusu program kapsamında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. (Öğrenci burs alamayacaktır).

13-) Kontenjanlarımıza YÖK’ten izin alınması ve Anlaşma Yapılan Üniversitelerin kabul etmesi halinde değişim programı uygulanabilecektir. Mevzuat ve muhasebe dâhil, tüm Farabi Değişim Programı bilgi ve belgelerine farabi.giresun.edu.tr ile verilen Üniversitemiz Farabi web sayfasından ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için:

Farabi Kurum Koordinatörlüğü Ofisi

Adres:

ESKİ  REKTÖRLÜK Binası  (Eski Diş Hastanesi karşısı) Kale yolu

Tel: (0454) 310 11 24

 Not-1: Üniversitelerin Kontenjanlarına başvurmak istenilen Üniversitelerin Farabi sayfalarından ulaşılabilmektedir.

Not-2: Bazı üniversiteler online başvuru şartı koymuştur. Buna dikkat edilmeli.