Farabi Değişim Programı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Duyurusu

30 Kasım 2022 Çarşamba

       18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" uyarınca;

      Farabi Değişim Programının 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılmayacağı, Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu'nun  02.11.2022  tarihli toplantısında  uygun bulunmuştur.