Mevzuatlar

Farabi Değişim Programı Mevzuatı - Esas ve Usuller aşağıda sunulmaktadır.

Farabi Yönetmeliği

Farabi Değişim Programı Mali Esas ve Usulleri

Esas ve Usullerin Değiştirilmiş 13. Maddesi